நர்சிங் & ஹெல்த் கேர் ஜர்னல்கள்

நர்சிங் மற்றும் ஹெல்த்கேர் நோயாளிகளின் பராமரிப்பின் அனைத்து அம்சங்களிலும் கவனம் செலுத்துகிறது. எனவே, இது குடும்பங்கள் மற்றும் சமூகங்களின் பராமரிப்பிற்கும் மையமாக உள்ளது, மேலும் அவர்கள் உகந்த ஆரோக்கியத்தைப் பெறுவதையும்/பராமரிப்பதையும்/மீட்டெடுப்பதையும், சிறந்த வாழ்க்கைத் தரத்தை அடைவதையும் உறுதிசெய்கிறது. நோயாளிகளுக்கு மிகவும் துல்லியமான நோயறிதல் மற்றும் சிகிச்சை வழங்கப்படுவதை உறுதி செய்வதிலிருந்து, தடுப்பூசி திட்டங்கள், தனிநபர் மற்றும் சமூக சுகாதாரம் மற்றும் மக்கள்தொகை சார்ந்த சிகிச்சை நடைமுறைகள் போன்ற முக்கியமான சுகாதாரப் பிரச்சினைகள் குறித்து பொதுமக்களுக்குக் கற்பிப்பது வரை, செவிலியர்கள் போன்ற சுகாதார வல்லுநர்கள் பொது சுகாதாரத்தைப் பாதுகாப்பதில் இன்றியமையாதவர்கள். . எனவே, சமகால நர்சிங் மற்றும் ஹெல்த்கேர் துறையில் ஆராய்ச்சி மற்றும் மேம்பாடு ஒட்டுமொத்த மக்களின் ஆரோக்கியத்தின் தரத்தை உயர்த்த உதவும்.

முஸ்லீம் செக்ஸ் வீடியோ _ _ _ _ _ _ _ _
நர்சிங் & ஹெல்த் கேர் ஜர்னல்கள்