குறியிடப்பட்டது
  • RefSeek
  • ஹம்டார்ட் பல்கலைக்கழகம்
  • EBSCO AZ
இந்தப் பக்கத்தைப் பகிரவும்
ஜர்னல் ஃப்ளையர்
Flyer image

தொகுதி 6, பிரச்சினை 1 (2023)

குறுகிய தொடர்பு

Invention of Geographic Surveys in Archaeology

  • Jesna Nefkovin

கட்டுரையை பரிசீலி

People's Philosophy People's Movement

  • Muttaki Bin Kamal*