குறியிடப்பட்டது
  • உலகளாவிய தாக்கக் காரணி (GIF)
  • CiteFactor
  • எலக்ட்ரானிக் ஜர்னல்ஸ் லைப்ரரி
  • RefSeek
  • ஹம்டார்ட் பல்கலைக்கழகம்
  • EBSCO AZ
  • உயிரியல் மெய்நிகர் நூலகம் (vifabio)
  • மருத்துவ இதழ் ஆசிரியர்களின் சர்வதேச குழு (ICMJE)
  • கூகுள் ஸ்காலர்
இந்தப் பக்கத்தைப் பகிரவும்
ஜர்னல் ஃப்ளையர்
Flyer image