குறியிடப்பட்டது
 • ஜெ கேட் திறக்கவும்
 • ஜெனமிக்ஸ் ஜர்னல்சீக்
 • கல்வி விசைகள்
 • JournalTOCகள்
 • RefSeek
 • ஹம்டார்ட் பல்கலைக்கழகம்
 • EBSCO AZ
 • SWB ஆன்லைன் பட்டியல்
 • பப்ளான்கள்
 • மருத்துவக் கல்வி மற்றும் ஆராய்ச்சிக்கான ஜெனீவா அறக்கட்டளை
 • யூரோ பப்
 • கூகுள் ஸ்காலர்
இந்தப் பக்கத்தைப் பகிரவும்
ஜர்னல் ஃப்ளையர்
Flyer image

மருந்தியல் தொற்றுநோயியல் ஆய்வுகள்

மருந்தியல் தொற்றுநோயியல் ஆய்வுகள், பொது மக்களிடையே பரவலான சுகாதார நிலை மற்றும் மக்கள்தொகை பண்புகள் மற்றும் ஆரம்ப மருந்து செயல்திறன் மற்றும் பாதுகாப்பை அளவிடும் மருத்துவ பரிசோதனைகளை விட நீண்ட பின்தொடர்தல் காலத்துடன் கூடிய குறுகிய மற்றும் நீண்ட கால பாதகமான மருந்து நிகழ்வுகளின் மதிப்பீடுகளை வழங்குகின்றன. இது நேரடி மக்கள்தொகை அடிப்படையிலான நன்மைகள் மற்றும் அதிக எண்ணிக்கையிலான தனிநபர்களின் போதைப்பொருளின் அபாயங்களை உள்ளடக்கியது. மருந்துகளை பரிந்துரைப்பது மற்றும் அதைத் தீர்மானிக்கும் காரணிகள், மருந்தியல்-தொற்றுநோயியல் தகவல்களைச் செயல்படுத்துதல், போதைப்பொருள் பயன்பாட்டின் பொருளாதாரத்தை விவரித்தல் மற்றும் பகுப்பாய்வு செய்தல் மற்றும் முடிவெடுப்பவர்களுக்கு ஆலோசனை வழங்குதல் ஆகியவை ஆய்வுகளில் அடங்கும்.

பார்மகோபிடெமியோலாஜிக் ஆய்வுகளின் தொடர்புடைய இதழ்கள்

மருத்துவ மற்றும் பரிசோதனை மருந்தியல், மருத்துவ மருந்தியல் & உயிரி மருந்தியல், மருந்தியல் நோய்க்கான சர்வதேச சங்கத்தின் இதழ், மருந்தியல் தொற்றுநோயியல் இதழ், மருந்தியல் தொற்றுநோயியல் மற்றும் மருந்து பாதுகாப்பு