இந்தப் பக்கத்தைப் பகிரவும்

அட்டவணைப்படுத்துதல் மற்றும் காப்பகப்படுத்துதல்

 • கூகுள் ஸ்காலர்
 • யூரோ பப்
 • மருத்துவக் கல்வி மற்றும் ஆராய்ச்சிக்கான ஜெனீவா அறக்கட்டளை
 • பல்கலைக்கழக மானியக் குழு
 • MIAR
 • பப்ளான்கள்
 • OCLC- WorldCat
 • EBSCO AZ
 • ஹம்டார்ட் பல்கலைக்கழகம்
 • RefSeek
 • Ulrich's Periodicals Directory
 • சிமாகோ
 • சீனாவின் தேசிய அறிவு உள்கட்டமைப்பு (CNKI)
 • JournalTOCகள்
 • ஜெனமிக்ஸ் ஜர்னல்சீக்
 • ஜெ கேட் திறக்கவும்
 • அகாடமிக் ஜர்னல்ஸ் டேட்டாபேஸ்