குறியிடப்பட்டது
  • ஜெ கேட் திறக்கவும்
  • கல்வி விசைகள்
  • JournalTOCகள்
  • RefSeek
  • ஹம்டார்ட் பல்கலைக்கழகம்
  • EBSCO AZ
  • OCLC- WorldCat
  • கூகுள் ஸ்காலர்
இந்தப் பக்கத்தைப் பகிரவும்
ஜர்னல் ஃப்ளையர்
Flyer image

நோக்கம் மற்றும் நோக்கம்

ஜர்னல் ஆஃப் ஆஸ்ட்ரோபயாலஜி & அவுட்ரீச் என்பது சிறுகோள்கள் மற்றும் உயிர்கள், வானியல், வானியல், வானியல் உபகரணங்கள், வானியல் உண்மைகள், வானியற்பியல், அண்ட வேதியியல், புற உயிரியல், வேற்று கிரக வாழ்க்கை, தீவிர இயல், வாழ்விடத் திட்டம், வானியல் பாதுகாப்பு, விண்மீன் மண்டலம், வானிலை பாதுகாப்பு, விண்கற்கள் மற்றும் உயிர்களை இலக்காகக் கொண்ட ஒரு சக மதிப்பாய்வு செய்யப்பட்ட இதழ் ஆகும். வானொலி-வானியல், நிலப்பரப்பு.

www xnxx com , இந்தோ ஸ்கேன்டல் செக்ஸ் பொக்கேப் வீடியோ , புதிய ஹெச்டி செக்ஸ் வீடியோ , பாபி xxx , தேசி இந்திய பெண்கள் கன்னி பிங்க் புஸ்ஸி , இலவச போர்னோ