இந்தப் பக்கத்தைப் பகிரவும்
ஜர்னல் ஃப்ளையர்
Flyer image

அட்டவணைப்படுத்துதல் மற்றும் காப்பகப்படுத்துதல்

 • கூகுள் ஸ்காலர்
 • யூரோ பப்
 • பப்ளான்கள்
 • SWB ஆன்லைன் பட்டியல்
 • அறிஞர்
 • OCLC- WorldCat
 • EBSCO AZ
 • ஹம்டார்ட் பல்கலைக்கழகம்
 • டைரக்டரி ஆஃப் ரிசர்ச் ஜர்னல் இன்டெக்சிங் (DRJI)
 • RefSeek
 • சர்வதேச வேளாண்மை மற்றும் உயிரியல் அறிவியல் மையம் (CABI)
 • விவசாயத்தில் உலகளாவிய ஆன்லைன் ஆராய்ச்சிக்கான அணுகல் (AGORA)
 • சீனாவின் தேசிய அறிவு உள்கட்டமைப்பு (CNKI)
 • JournalTOCகள்
 • கல்வி விசைகள்
 • ஜெனமிக்ஸ் ஜர்னல்சீக்